Strikka engler i ulike farger :)
Her: Advents- og faste-engel