10. apr, 2018

Gud har kontrollen

Når dører lukkes,  åpner Gud alltid nye.

Det går ikke alltid som du tenker

eller ønsker deg.

Drømmer går ikke alltid i oppfyllelse.

Planer går i knas.

Bønner oppleves ikke alltid

å bli besvart som du vil,

eller å bli besvart i det hele tatt...

 

Av og til er det vanskelig å forstå

at Gud har kontrollen,

at Han ser foran deg

og går foran deg.

For Gud gjør nettopp det,

går foran oss og legger ting til rette.

Han er ikke begrensa av tid og rom.

Vi må lære oss å tro på at Gud har kontroll, 

og stole på at Hans timing er rett for det som skjer.

 

Det er ikke lett å være

et tålmodig menneske

når drømmer går i knas,

når dører lukkes,

når uvissheten rår.

 

Men Gud har en plan for deg.

Han vil åpne nye vinduer, nye dører.

Nye muligheter, 

som kan vise seg å bli

enda mye bedre for deg

enn sånn som du hadde det.

Og gi deg flere velsignelser

enn det du så for deg

i dine drømmer.

 

For Gud har sagt at Han

vil lede deg og vise deg

den veien du skal gå.

Han vil lyse opp veien for deg,

skritt for skritt

- og gi deg råd.

 

Dersom du er tålmodig,

og venter

til Guds plan for deg

blir åpenbart i rette tid,

vil du oppleve nye

velsignelser i ditt liv.

 

Be.

Tro.

Og stol på

at Gud har kontrollen.

Han vil det beste for deg,

fordi Han elsker deg.

 

 Gud velsigne deg,

hilsen fra Eli 🙂