9. apr, 2017

Palmesøndag

Palmesøndag:
Johannes 12:12-15.
"12 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem.
13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
Hosianna!
Velsignet er han som kommer
i Herrens navn,
Israels konge!
14 Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:
15 Vær ikke redd, datter Sion!
Se, din konge kommer,
ridende på en eselfole".

I morgen begynner "Den stille uke".
Ønsker deg en velsigna påskehøytid.
Hilsen Eli