7. mar, 2017

Herren er min hyrde

Salme 23. (En salme av David).
Herren er min hyrde.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

2
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

5
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

6
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.