9. feb, 2017

Tekst

«Det er makt i de foldede hender»

1.

Det er makt i de foldede hender.

I seg selv er de svake og små.

Men mot allmaktens Gud du dem vender,

Han har lovet at svar skal du få.

 

Refreng:

Det er svar underveis,

engler kommer med bud.

Om det drøyer,

dog fram det skal nå.

For det lovet jo løftenes trofaste Gud:

Kall på meg, og du hjelpen skal få!

 

2.

Du som ber for ditt barn, dine kjære,

Er i forbønn fra år og til år,

Om du tålmodets lekse må lære,

Himlens bønnesvar engang du får.

 

3.

Det er makt i de foldede hender

Når i frelserens navn du får be,

Og en gang når du livsløpet ender,

Hvert et bønnesvar klart skal du se.

 

Tekst: Trygve Bjerkreim / Melodi: Øivind Tønnesen

 

 

 ********

Jeg har en fantastisk cd av Sigvart Dagsland, der han synger salmer. Den tar jeg fram i perioder og spiller den igjen og igjen. Setter på høy styrke og synger med, med den stemmen jeg har. Kjenner at det fyller meg med ærefrykt, håp og livskraft.

 

Denne cd’ en fikk jeg for mange år siden av ei venninne. Hun døde av kreft kort tid etterpå. Hun var ikke redd for å dø, og brukte mye tid på bønn og å be for andre, også da hun lå på det siste. Hennes tro og tillit til Gud var sterkt å være vitne til. Jeg lærte mye av henne om å stole på Gud og om bønn. “Denne cd’en vil jeg at du skal ha”, sa hun. Og du verden så mye den har fått være til velsignelse for meg.

 

En av salmene som jeg vil trekke fram, er den kjente salmen ”Det er makt i de foldede hender” av Trygve Bjerkreim. Salmen er kraftfull og står som en påle. Jeg må av og til påminne meg selv om sannheten i dette budskapet, og jeg erfarer -igjen og igjen- hvor sant det er.

 

Det handler om å tro på bønn og bønnens makt og kraft, om at Gud hører våre bønner, alltid! Ikke alltid får vi svar med det samme. Ikke alltid får vi det svaret vi hadde ønsket. Men Gud gir oss alltid et svar. Hans tidsregning, hans tanker og vesen er annerledes enn oss og høyere enn vi med våre menneskelige begrensninger kan forstå. Og det er absolutt mye vi ikke forstår nå.

 

Men Gud elsker oss. Han gir oss det vi trenger i rett tid, dvs når Han ser at det er rett tid. Han går dessuten foran og legger ting til rette, sånn at vi kan gå i ferdiglagte og opplyste spor og gjerninger, skritt for skritt. Det kan være et tålmodighetsarbeid, for vi vil gjerne ha svar med det samme. Det kan ta tid, for som frie mennesker har vi også fri vilje til å velge selv hva vi vil gjøre, eller om vi skal vente og lytte til hva eller hvor Herren vil lede oss.

 

Tenk at vi kan be om alt. Ingenting er for lite, ingen ting for stort. Pottemaker og predikant Rita Aasen forteller bl a i to bøker (”Han bærer deg” og ”Du er aldri alene”, om hvordan Gud svarer på bønner i hennes hverdagsliv med Jesus, og om hvordan Han bruker henne og andre mennesker i sin tjeneste. Det er utrolig trosstyrkende og utfordrende å lese.

 

I 2008 fikk jeg gjennom Rita Aasen og bønn være med å gi et av mine tekstilbilder til en familie som hadde det vanskelig. Hun beskriver dette i boka si ”Du er aldri alene” (Kapitlet heter “Stengte dører”, - og jeg hette Hegrestad da). Det var en utrolig sterk opplevelse å få være deltaker i et så konkret og direkte bønnesvar som dette ble.

 

Hvor lydhør og lydig er jeg når jeg blir påminnet om å gjøre noe for andre? Ta en telefon, gi et smil eller klapp på skulderen, prate med folk som jeg treffer, sende en hilsen/ en blomst, gå på besøk osv? Gjør jeg det? Eller skyver jeg tanken bort når den kommer…? For dette kan nemlig bli bønnesvar for et medmenneske den dagen.

 

Mange av oss ber for andre, mange mennesker er bønnebarn, dvs at de blir bedt for av noen. Mange ser resultater av bønnene sine, andre ser ikke resultat av alle bønnene sine mens de lever. Men vi skal få tro at Gud alltid svarer, selv om det kan ta tid, og selv om vi ikke får oppleve det i vår levetid. Det er det som holder håpet oppe, at Guds løfter er til å stole på!

 

Herren er med gjennom hele livet, gjennom alt, og etter døden. Han har ikke lovet at vi skal vandre uten plager, motgang og smerte av ulike slag mens vi lever, men Han har lovet å være med, alltid! Det er en stor trygghet i det. Og når vi har det så vanskelig at vi ikke klarer å be eller når livet er spesielt vanskelig, kan vi be om at Han må bære oss i sine armer. Og jeg vet at Han gjør det. Det har Han gitt meg bekreftelser på gang på gang, så jeg vet at det er sant!

 

Gud hører bønn. Gud svarer. Han er der, alltid! Det er makt i de foldede hender! Og Den hellige Ånd går i forbønn for oss.

I Jesu navn, Amen.

 

Må Gud velsigne deg og dine bønner.

 

Hilsen Eli