12. jan, 2017

Salme 23: Herren er min hyrde.

«Herren er min hyrde» er et tema som går igjen i mange av de tekstilbildene jeg har laga. Det er en stor trygghet å vite at Jesus går med med og leder meg gjennom livet, det være seg i gode eller mindre gode dager og tider. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile.

Når jeg leser salme 23, kan jeg nesten få følelsen av å bli «løfta opp» litt, og jeg kan kjenne på glede og takknemlighet. Takknemlighet fordi Guds kjærlighet er så stor, og fordi jeg vet at det ikke er mine følelser det kommer an på, eller hvordan min dagsform eller livssituasjon er.

Jeg har lest at takknemlighet fører til flere velsignelser. Det tror jeg er sant. Jeg opplever at når jeg blir mer oppmerksom på å takke, får jeg også mer å takke for. Og jeg ser flere positive ting som skjer.

Herren:

-        elsker meg

-        leder meg

-        trøster meg

-        tilgir og frelser meg

-        velsigner meg

-        gir meg trygghet

-        omslutter meg på alle sider

-        holder meg fast

-        gir meg av sin Hellige Ånds kraft

-        styrker meg

-        gir meg «livets Ord» å lese

-        gir meg visdom og utvikler meg som menneske

Jeg kan:

-        be til han

-        takke han

-        stole på han

-        be han om tilgivelse

-        be om forbønn for andre

-        lovprise han

-        være meg selv fullt og helt overfor ham

-        vise han mine innerste tanker og følelser, smerte og glede

-        rope ut min nød og fortvilelse

-        synge lovsanger til hans ære

-        lese Guds ord

Jesus vandrer med meg, går ved sida mi og passer på meg, som den gode hyrden han er. Han er med meg i alt som skjer. Han lyser opp veien for meg, skritt for skritt, for han er lyset i verden.

Ikke engste deg for morgendagen. Jesus er der allerede. Fantastisk !!!

Gud velsigne deg,

hilsen Eli

Kommentarer

17.01.2017 18:54

Cecilie

Takk Gud for nydelige mennesker som Eli