8. jan, 2017

"Jeg går foran deg"

* Jeg går foran deg *

Mitt kjære barn.
Jeg er den som går foran deg,
og baner veien for deg.
Jeg hører dine bønner,
og jeg hører din takk.
Ikke alltid er veien slik du ønsker,
men vit mitt barn at jeg vet hva du trenger.
Jeg har kontrollen,og ser hva som gavner deg best.
Jeg vet når du har det vondt,og jeg vet når du er glad.
Og en dag skal du se at jeg var der i alt som skjedde i ditt liv.
Det måtte noen mørke tråder til i veven,
slik at du kunne se gulltrådene bedre.
Bare slik kunne mønsteret bli slik som det skulle.
Du er min edelsten som jeg elsker.
Hvil i mine løfter barn. 
Jeg vil alltid gå foran deg,
og jeg vil alltid være med deg.

 

"Herren er den som går foran deg. Han skal være med deg"
5 Mos,31,8

Audhild Remøy Talseth.
Hentet fra diktboka hennes "Ei perle i mi hand.

 

Dette vakre diktet hadde jeg lyst til å dele i dag. Vi må ta ordene til oss som de er! Og jeg synes at dette tekstilbildet passer godt som illustrasjon.

Jeg ønsker deg ei ny fin uke der du er.

Gud velsigne deg.

Hilsen Eli