Alterteppe/bønneteppe

Alterteppe/bønneteppe

 

Applikasjon og quilting

bredde: 95 cm, høyde 118 cm

Løpegang oppe og nede.

25000,-

Passer i et ikke altfor stort lokale, gjerne et bønnerom, kapell, - et sted der man kan sitte å be, se, reflektere og studere Guds ord. Et sted som gir ro og fred.

Alterteppet har jeg laget for å formidle evangeliets budskap om nåde og kjærlighet.

Jesu kjærlighet omslutter oss uansett hvordan vi har det. At vi kan stole på Han. Vi kan komme til Gud i bønn med alt. At vi med glede, lovprisning og takk priser Jesus/Gud/ Den Hellige Ånd for alt vi er og alt vi har og alt Han gir. At vi får kraft og styrke når vi trenger det. Vi kan legge fra oss byrder og synder ved korsets fot, og få tilgivelse, ny styrke og utholdenhet. Jesus  er livets lys, og Han leder oss framover på livsveien, skritt for skritt. Guds øye våker over oss.

Alterteppet har påsydd flere bibelvers.

Hilsen Eli 🙂