"Herren er min hyrde" 2) Høyde minus stav = ca 21 cm. 490,-