4. apr, 2017

Gud er trofast. Han gir kraft og styrke.

På radioen på kjøkkenet mitt står det en nålefilta Kristusfigur jeg har laga som minner meg hver dag på at Jesus bærer meg, og en stein med teksten "Gud er trofast".

Gud ER trofast!
Han bærer meg gjennom alt.
Jesus er Gud!
Våg å stole på Gud.
Jesus holder meg fast i sine armer og leder meg framover på livsvegen, skritt for skritt.
Han trøster, leder, gir mot, gir styrke.
I Jesus er jeg kraftfull.
I Jesus er jeg sterk.
I Jesus er jeg frelst.
Hans kraft er utenfor min forstand.
Guds nåde er frihet og kraft.
Når jeg kjenner meg svak: Jesus sier at Hans kraft fullendes i min svakhet. Derfor er jeg sterk i Han.
Ingen ting er umulig for Gud!
Jesus vil at jeg skal leve tett inntil Han og stole på Han, fullt og helt.
Da vil Han løfte meg framover i sin kraft.
Takk og lovprisning til Gud!

I Jesu navn
Amen

Vil avslutte med et dikt av Rita Aasen:

Forskjellige dager.

I sorg,
som kanskje aldri
forlater deg,

Han er der.

Når du blir sviktet,
når du ikke kan gi,
bare ta,

Han er der.

I glede og latter.
I fred og i håp.

Jesus er der.
Og Han går i forbønn
for deg.

Når du blir forfulgt,
er redd,
usikker,
når du ikke klarer å finne
lys
i mørket,

Han er med deg.
For Han har
gitt deg
et løfte:

SE.
Jeg er
med deg
ALLE
dager.

(Matt. 28)

av Rita Aasen