7. mar, 2017

Stol på Gud


Å stole på Gud

- Når livet er tungt og vanskelig
- Når alt kjennes håpløst
- Når motløsheten truer med å knekke deg

Vit da
- At Herrens lysstøtte går foran deg og lyser veg
- At Han hele tida er foran deg og ved siden av deg
- At Han har kontroll
- At Han har omsorg for deg, sitt barn
- At ingenting er umulig for Gud

Legg livet ditt i Herrens hender
Stol på at Han griper inn
Stol på at Han leder deg skritt for skritt
Be om hjelp til å klare å slippe tak i ditt eget behov for kontroll
Jesus ønsker at du du lever tett inntil Han i tillit og tro

Da vil Herren vise sin sterke og guddommelige kraft i ditt liv.
Stol på Hans timing, den er alltid rett!

Stol på Herren!
(EJB, 7. mars 2017)

Salme 37:5: «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn»

Filipperne 4: 6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus».

Salme 32:8: "Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd".


Guds fred og velsignelse!
Hilsen Eli