15. feb, 2017

Når dører lukkes


Når ei dør lukkes,
åpner Gud alltid et vindu.


Det går ikke alltid slik du tenker
eller ønsker deg
Drømmer går ikke alltid i oppfyllelse
Bønner oppleves ikke alltid
å bli besvart som du vil.

Av og til er det vanskelig å forstå
at Gud har kontrollen
at Han ser foran deg.

Det er ikke lett å være
et tålmodig menneske
når drømmer går i knas
når dører lukkes
når uvissheten rår.

Men Gud har en plan for deg
Han vil åpne et nytt vindu
Et vindu mot noe
som kan vise seg å bli
enda mye bedre for deg
og gi deg mer velsignelse
enn det som du først så for deg
i dine drømmer

For Gud har sagt at Han
vil lede deg og vise deg
den veien du skal gå.
Han vil lyse opp veien for deg
skritt for skritt.

Dersom du er tålmodig
og venter
til Guds plan for deg
blir åpenbart i rette tid
vil du oppleve
velsignelser i ditt liv

Be
tro på
og stol på
at Gud har kontrollen
Han vil det beste for deg
for Han elsker deg.

(Dette skreiv jeg i 2008. Lite visste jeg da, at disse ordene skulle komme til å bety mye for meg selv, allerede bare et år etter.
Ordene er like aktuelle i dag. Tekstilbildet laga jeg i 2009.)


"For ingen ting er umulig for Gud".
(Lukas 1,37)

"Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd."
(Salme 32,8)

"Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham, så griper han inn"
(Salme 37,5)

"Selv når du sier at du ikke ser ham,
ser han din sak. Bare vent på ham!"
(Job 35,14)

Gud velsigne deg og ditt liv.

Hilsen Eli

Kommentarer

15.02.2017 22:06

Cecilie

<3