30. jan, 2017

Tro, håp og kjærlighet

Dette er 3 like store tekstilbilder (24,5 x 32 cm) som i utgangspunktet er laget for å henge sammen. Blomsten som spirer og noen av stoffene er fellesnevneren som går igjen i alle bildene. Bildene handler om tro, håp og kjærlighet.
(Bildene er til salgs).

TRO.

(Johannes 3:16. Hebreerne kap 11. Romerne 10:9)

Tro bygger på Guds ord og Jesu frelsesverk.
Tro kan spire fram overalt
Tro bygger på Guds kjærlighet til oss
Tro i glede
Tro i sorg
Tro gir håp
Tro gir liv og trygghet
Tro er grunnlaget for frelse
Vi tror på noe som vi ikke ser
Tro gir en solid livsforankring
Tro og lydighet

Tror du??

HÅP.

(Romerne 15:13. Jeremia 29:11)

Uten håp kan vi ikke leve.
Å håpe gir motivasjon og lengsel.
Som kristne håper vi på noe som er utenfor vår forstand.
Gud gir oss håp.
Håp i mørke.
Håp om framtid.
Håp om frelse.
Håp om evig liv.
Håp om ..... - det du drømmer om?

Hva er ditt håp?

KJÆRLIGHET.

(1.Korinter kap 13. Matteus 22:36)

Kjærlighet kan vise seg i mange farger ♡

- Guds kjærlighet til oss
- Vår kjærlighet til Gud
- Vår kjærlighet til andre mennesker
- Kjærlighet til våre nærmeste
- Kjærlighet til dyr
- Kjærlighet til de vi har mista
- Kjærlighet til oss selv
- Vi kan ikke leve uten kjærlighet
- Uten kjærlighet er det vi gjør meningsløst
- Er det kjærlighet tilstede, vil det spire og gro
- og størst av alt er kjærligheten ♡

Hvordan ser du på kjærlighet i ditt liv??


*****
Under den lilla trekanten oppe til venstre i HÅP-bildet, har jeg sydd inn en liten perle, en skatt.
Det kan symbolise:
1) Gud tenker på hver og en av oss som sin perle, selv om vi ikke ser det selv.
2) Vi kan lete etter skjulte skatter, som Gud har lagt der til oss. Vi finner, hvis vi ser godt etter.
3) Guds ord, enten vi leser i Bibelen, hører det forkynt, eller ser det visuelt gjennom f eks bilder.

Hva er dine skatter?

"For der skatten din er, vil også hjertet ditt være".
(Matteus 6:19 - 21)

"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det"
(Ordspråkene 4:23)


Husk at DU er en perle!

Ønsker deg ei god og velsigna uke.
Hilsen Eli