1. jan, 2017

1.januar 2017: Tanker ved et nytt år.

Tanker ved et nytt år.

Godt nytt år 2017. I dag er det første dagen i et nytt og helt ubrukt år for oss alle. Det er ofte mange tanker som kommer når man skifter over til et nytt år; bl a både spenning og forhåpninger til det nye året, og erfaringer fra det gamle året som ikke ble så bra, eller som ble veldig bra. Selv har jeg faktisk sett fram til dette årsskiftet. For meg har 2016 vært et tøft og litt vanskelig år på flere måter, så jeg har håp om at 2017 blir enklere. Men jeg ser at jeg nok har utvikla meg som menneske og jeg har lært nye ting om meg selv og Gud, og det er forhåpentlig positivt.

Et nytt år kan ses på som et NÅDENS ÅR, har jeg lest. Uansett hva som skjer og om jeg lykkes eller mislykkes, eller om jeg skulle ønske at ting var/ble/er annerledes, så er Jesus der med sin nåde og frelse og sier at jeg kan få begynne på nytt igjen og på nytt igjen. Det er fantastisk! Frelse i Jesus og fred med Gud. Det er Guds gave til hver enkelt av oss, og den gjelder hele året og hele livet!

Vi har alle ulike livserfaringer og opplevelser gjennom et år og drømmer for det nye året, også jeg. Det trygge er at jeg vet og stoler på at Jesus er med meg, at han styrker meg og holder meg oppe uansett hva som skjer (Josva 1:9 og Jesaia 41:10). Og jeg tror på at bønnens makt er stor, selv om jeg ikke får de svarene jeg ønsker når jeg ønsker dem.

Herren sa til profeten Jeremia: «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.» (Jeremia 33:3). Så flott! Det kan vi også gjøre, vi kan be og rope til Gud og så se hva som skjer, hvilke velsignelser han vil sende over oss og hvilke bønnesvar han gir oss. Stole på at hans timing er den rette. Ikke alt blir som vi hadde tenkt, men Gud vet alltid hva som er best for oss og hva vi trenger. For Gud har makt til å gjøre alt stort og sterkt og i hans hånd er guddommelig kraft og styrke! (v 12) (1.Krøn. 29:10-13). Han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår (Ef. 3:20).

Jesus har minnet meg på denne høsten, at jeg skal se etter velsignelser og takke for dem, for han gir oss egentlig mange flere velsignelser enn de vi ofte er klar over. Kanskje de i utgangspunktet virker små, men de kan vise seg å være ganske store. Han har også minnet meg på, at takknemlighet er mye viktigere enn det man tror. Når vi begynner å takke, får vi flere og flere ting å takke for og glede oss over. Jeg har lært meg at også de små tingene i livet er viktig å takke for, også den fantastiske naturen vi har rundt oss og årstidene med alle sine vakre farger og skiftninger. Takke for alt som er positivt og godt. Det er ikke alltid jeg får det til, men jeg prøver. Og det blir lettere når man er bevisst på det.

Dessuten at det er viktig å lære seg å ta imot med glede og takk. Å ta imot er faktisk vanskeligere enn å gi. Og å be om hjelp er ufattelig vanskelig for et stolt og sta menneske som meg. Så takk til snille naboer, venner og familie som har stilt opp med kjøring, handling, praktisk hjelp osv.. når jeg har trengt det!

Håper bloggen min kan være til inspirasjon og glede for noen. Som tidligere nevnt ble dette lagt på hjertet mitt tidligere i 2016, og jeg starta endelig opp på enkleste måte her på heimesida mi 8.desember. Jeg føler ikke at jeg har de rette kvalifikasjonene til å gjøre dette, men hvis det kan være til glede for noen, så fortsetter jeg å skrive med Guds hjelp, inspirasjon og velsignelse.

Med ønske om et godt nytt år 2017 for oss alle, og med bønn om velsignelser, at Gud hjelper oss å bli mer takknemlige for de små ting i livet og det vi har, åpner nye dører for de av oss som søker etter det, viser oss rett vei å gå og hjelper oss til å blomstre.

I Jesu navn, Amen.

Hilsen Eli